Firma Elektronowex oferuje usługi związane z montażem i serwisowaniem instalacji elektrycznych. Szukasz doświadczonego elektryka? Działamy na terenie miejscowości:

 • Golub-Dobrzyń
 • Toruń
 • Kowalewo Pomorskie
 • Ciechocin
 • Zbójno

W zakres oferty wchodzą:

Pomiary elektryczne

 • pomiary rezystancji impedancji pętli zwarcia
 • rezystancja izolacji
 • badanie wyłączników różnicowo – prądowych
 • badania skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych
 • pomiary rezystancji uziemienia
 • pomiary instalacji odgromowej i urządzeń piorunochronnych
 • ustalenie kolejności wirowania faz
 • badanie sieci jedno i trój fazowych

Wykonawstwo instalacji elektrycznych

 • wykonywanie instalacji elektrycznych
 • wykonywanie instalacji komputerowych, telefonicznych
 • montaż rozdzielni elektrycznych i licznikowych
 • wykonywanie instalacji oświetleniowych
 • montaż ogrzewania elektrycznego podłogowego i listwowego
 • podłączanie klimatyzatorów
 • montaż instalacji domofonowych
 • montaż osprzętu elektroinstalacyjnego
 • montaż urządzeń AGD i RTV
 • przystosowanie istniejącej instalacji do aktualnych wymogów bezpieczeństwa

Wykonywanie instalacji odgromowych

Wykonujemy instalacje piorunochronne w obiektach użytkowych oraz budynkach jednorodzinnych.

Wykonywanie przyłączy energetycznych

Wykonujemy przyłącza energetyczne m.in. do domów jednorodzinnych, budynków firmowych. Zapewniamy pomoc w zakresie uzgodnień z Zakładem Energetycznym warunków technicznych zasilania.

Konserwacja urządzeń elektrycznych

Prowadzimy nadzór konserwatorski nad obiektami, pozwalający na bieżące monitorowanie stanu instalacji elektrycznej i odgromowej. W zależności od rodzaju umowy oferujemy w ramach nadzoru usuwanie bieżących awarii.

Modernizacja instalacji elektrycznych w kamienicach

Przy tego typu pracach należy mieć na uwadze specyficzne warunki, takie jak np. stan techniczny instalacji czy technikę jej wykonania. Dzięki temu możliwa jest jej modernizacja lub wymiana przy ograniczonej ingerencji w wygląd i układ pomieszczeń. Takie podejście wymaga od ekipy wykonawcy najwyższej uwagi i staranności.

Przeglądy instalacji elektrycznych we wspólnotach mieszkaniowych roczne i pięcioletnie

Wykonujemy przeglądy, oraz bieżące naprawy w instalacjach elektrycznych, prowadzimy dokumentację, protokóły odpowiadające z obowiązującymi przepisami , oraz doradztwo w tym zakresie

Przeglądy wyłączników P-Poż

Sprawdzanie przeglądy protokóły

Pomiary natężenia oświetlenia

Pomiar oświetlenia awaryjnego, oświetlenia ewakuacyjnego, miejsca pracy , oraz terenów i temu podobne

Elektryk Elektronowex wykonuje swoje usługi na terenie takich miejscowości jak Golub Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Zbójno, Toruń.

Po więcej informacji zapraszam do kontaktu bezpośredniego: elektryk tel. 696 46 52 46